söndag 15 september 2013

Luskammarhelg

I början av varje termin får vi hem ett papper där vi uppmanas luskamma oss. Tanken är att om alla luskammar sig samma helg, kan man få bukt på nedlusningen som sker i skolorna. Lydiga som vi är luskammade vi oss alla i familjen i dag. Till min stora lättnad och glädje hittade vi inga löss. Vi hade ju rätt mycket besvär av lössen förra terminen.

Phu!